Skip to content

Tysk nettsted lansert på internett av Hydro

For å støtte opp om salg og profilering i tyskspråklige markeder har Hydro etablert et eget tysk nettsted på internett – lansert i forbindelse med den store messen ALUMINIUM 2008, som pågår i Essen i Tyskland denne uken.

Det nye nettstedet er etablert som en selvstendig "subsite" og vil bli oppdatert og vedlikeholdt uavhengig av Hydros engelske og norske konsernnettsted.

Hensikten med det tyske nettstedet er å kunne skreddersy informasjon mot tyskspråklige interessenter i hele verdikjeden for aluminium, fra oppstrøms produksjon av primærmetall til valsede produkter, profilløsninger og byggsystemer.

Redaktør for det tyske nettstedet er Michael Peter Steffen, ansvarlig for tyske aktiviteter i Kommunikasjon i Hydro.

Lenken til det tyske nettstedet finnes i høyre spalte.   

Recommended for you