Skip to content

Vurderer produksjonskutt for å møte lavere etterspørsel

– Den internasjonale finanskrisen rammer metallindustrien. Vi gjennomgår derfor hele vår globale virksomhet for å vurdere tiltak som kan tilpasse produksjonen av primæraluminium til et marked som etterspør mindre aluminium og færre aluminiumprodukter, sier Hilde Aasheim, konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Aluminium Metall i Hydro.

Finanskrisen har ført til substansielle problemer innenfor bygg- og bilindustrien, som er blant metallindustriens viktigste markeder. Dette har igjen ført til et dramatisk fall i etterspørselen etter aluminiumsprodukter.

Aasheim understreker at selskapet er forberedt på at situasjonen kan vedvare, samtidig som Hydros solide finansielle posisjon gjør at selskapet står sterkt rustet overfor krisen.

– Vi ser at det kan bli vanskelig å fortsette med dagens samlede produksjonsvolum dersom ikke markedene viser tegn til bedring. Derfor vurderer vi nå løpende hvordan vi kan redusere produksjonskapasitet på en mest mulig skånsom måte for selskapet og våre ansatte, sier Aasheim.

Hydro har allerede redusert til et minimum all omsmelting i Norge, Europa og USA av metall fra eksterne leverandører, for å tilpasse seg det vanskelige markedet.

Hydro har tidligere gjort det kjent at markedssituasjonen har ført til nedbemanning i alle deler av selskapets videreforedlingsvirksomhet.
 

Recommended for you