Skip to content

Å fange solvarmen

Aluminiumprofiler fra Hydro er en viktig del av komponentene som Ritter Solar lager for å fange solenergi.

Ritter Solar i Dettenhausen er den største produsenten i Tyskland av moduler som fanger opp og lagrer solvarme ved hjelp av et system med lufttomme rør, såkalte "evacuated tube solar collectors".

Enkeltkomponenter og komplette løsninger

Selskapet leverer både enkeltkomponenter og komplette solvarmepaneler til ledende solteknologiselskaper rundt om i Europa. Ekstruderte aluminiumprofiler er en viktig del av panelene, først og fremst når det gjelder rammene.

Mens fotovoltaiske solcellepaneler genererer elektrisitet, er løsningene fra Ritter Solar siktet inn mot å omdanne solenergi til varme. Produktene inneholder vakuumtette rør som er satt sammen for best mulig ytelse og effektivitet.

Systemet kan best sammenliknes med en termosflaske med en ytre og indre kolbe med lufttomt rom imellom. Ritter Solars komponenter har et ytre rør som er gjennomsiktig, og et indre rør med et varmeabsorberende belegg.

Det indre røret blir veldig varmt, rundt 230-250 grader Celsius. Et U-formet rør sirkulerer en væske rundt i systemet, og oppvarmet væske kan fraktes ut.

Ritter Solar framstiller komplette solvarmefangere og enheter for varmevekslere ved å utnytte denne teknikken med lufttomme rør. Høyglanspolerte reflektorer, såkalte CPC-speil ("compound parabolic concentrator"), gir økt varmeeffektivitet. Alt er samlet i panelmoduler med vertikale og horisontale rammer av aluminiumprofiler.

Aluminiumprofiler fra Hydro

Nærmere 30 ulike aluminiumprofiler blir brukt i produktene til Ritter Solar, og fem-ti av dem blir benyttet i de spesielle solfangermodulene. Profilene blir framstilt ved Hydros pressverk i Nenzing i Østerrike. Hydro deltok også i produktutvikling og optimalisering av profilene når det gjelder design og egenskaper.

Aluminium som materiale ble valgt ut fra dets gode korrosjonsmotstand og lave vekt. Solvarmepanelene blir montert på utsiden av tak og vegger på bygninger og er dermed sterkt utsatt for vær og vind.

Lav vekt på modulene forenkler håndtering og installasjon. Profilene har en multifunksjonell utforming som letter montering og senere demontering, og som gir et sterkt og stabilt feste for vakuumrør, reflektorer og andre komponentdeler. I tillegg gir aluminium modulene et attraktivt utseende og en høykvalitets overflatefinish.

Godt samarbeid

Profilstykkene blir levert til Ritter Solar enten i lengder eller som ferdige profildeler klare til å bli satt sammen. Etter selve ekstruderingsprosessen, der aluminium blir presset gjennom et matriseverktøy for riktig profilutforming, tar Hydro også hånd om kutting, stansing, fresing og boring, foruten overflatebehandling med anodisering og lakkering.

Hydro har også utviklet et logistikksystem for Ritter Solar, der mellomlagring gir grunnlag for leveranser innenfor tre dager etter just-in-time-prinsippet.

– Da vi skulle utvikle profilene og tilrettelegge dem best mulig for våre produkter, viste samarbeidet med Hydro seg å være svært verdifullt, sier Ritter Solars leder Franz Olbrich. – Og en logistikkløsning som gir oss raske og pålitelige leveranser, er av avgjørende betydning for rasjonell og kostnadseffektiv fabrikasjon.

Recommended for you