Skip to content

Aksjesalg til primærinnsidere

Primærinnsidere i Norsk Hydro ASA har tegnet aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Hydro hvert år. Alle ansatte i Norge tilbys å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. Tildelingen består av 411 aksjer hver til kurs 18,23 kroner.

Tildelingen vil skje i form av salg fra Hydros beholdning av egne aksjer og salget forventes gjennomført i begynnelsen av mai. Følgende primærinnsidere har under ovenfor nevnte ordning hver tegnet 411 aksjer:

 • Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholding er 26.528 aksjer
 • Konserndirektør John Ove Ottestad, ny beholding er 79.118 aksjer
 • Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholding er 547 aksjer
 • Konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, ny beholding er 7.073 aksjer
 • Konserndirektør Tom Røtjer, ny beholding er 16.943 aksjer
 • Konserndirektør Arvid Moss, ny beholding er 61.268 aksjer
 • Konserndirektør Odd Ivar Biller, ny beholding er 19.283 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 1.003 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Jørn B. Lilleby, ny beholdning er 938 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 1.813 aksjer
 • Direksjonssekretær Hans Martin Heikvam, ny beholdning er 1.928 aksjer

Pressekontakt
Kontakt     Erik Brynhildsbakken
Telefon     +47 22538301
Mobil       +47 41751271
Email       Erik.Brynhildsbakken@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you