Skip to content

Bedre miljøgevinst med resirkulerte aluminiumbokser

En ny studie av livssyklusen for brus- og ølbokser i Europa viser et bedre miljøresultat for bokser i aluminium – og fører til økt innsats for å resirkulere boksene.

Harde fakta

I den løpende debatten om klimaendringer ber butikker og grossister om stadig mer fakta omkring miljøpåvirkningen til forskjellige typer emballasje.

For å gi pålitelig informasjon har organisasjonene Beverage Can Makers Europe, the European Aluminium Association og the Association of European Producers of Steel for Packaging bedt konsulentselskapet PE International om å foreta en omfattende studie av livssyklusen til drikkeemballasje av metall.

Hydro har støttet prosjektet med ekspertise og innsamling av data helt siden starten i 2007. Analysen har vært konsentrert om de mest vanlige størrelsene innenfor drikkebokser av aluminium og stål brukt i Europa.

Evalueringen har dekket materialproduksjon, boks- og lokkproduksjon, samt innsamling og gjenbruk av råmaterialer gjennom veletablerte resirkuleringssystemer.

Klar sammenheng

Resultatene viser en klar sammenheng mellom hvor mange bokser man klarer å samle inn og boksenes økologisk fotavtrykk. Jo mer man samler inn til resirkulering, jo lavere miljøpåvirkning får aluminiumboksene i absolutte tall, også når man sammenlikner med stålbokser.

Faktisk er det slik at en 50 centiliters aluminiumboks er mer miljøvennlig enn en stålboks så fort andelen resirkulerte bokser når over 42 prosent. Med 100 prosent resirkulering av boksene har aluminiumboksen bare halve CO2-utslippet i forhold til en stålboks, viser analysen.

Studien viser at aluminiumboksene har en god posisjon i land med middels til høy resirkuleringsandel.

Dette gir også en sterk inspirasjon for Hydro og bransjeorganisasjonen EAA Packaging Group til kontinuerlig å jobbe med å forbedre aluminumboksenes økologiske fotavtrykk ved å øke resirkuleringsandelene rundt i Europa.

Recommended for you