Skip to content

Dropp papir, få Hydros årsrapport elektronisk

Trenger du egentlig å få tilsendt den omfangsrike årsrapporten til Hydro på papir? Selskapets enhet for investorrelasjoner ber om at Hydros mange tusen aksjonærer i Norge heller sier ja til å få rapporten elektronisk – for å spare miljøet og spare kostnader.

– Hvert år går det med en betydelig mengde papir til å trykke og sende ut årsrapport og innkalling til generalforsamling til våre aksjonærer. Om få uker skal en ny årsrapport leveres til trykkeriet. Kanskje vi i år kan klare oss med et mindre opplag? undrer Stefan Solberg, ansvarlig for Investor Relations i Hydro.

Han viser til at en stor andel av Hydros aksjonærer benytter nettbank med tilhørende aksjedepot og løsninger for handel med aksjer, knyttet opp mot VPS Investortjenester. På nettsidene til VPS Investortjenester kan du enkelt registrere at du ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamling elektronisk i stedet for på papir i posten.

Varsel på e-post

Klikker du av for elektronisk mottak av dokumenter, vil selskapsinformasjonen bli lagt i den elektroniske postkassen i ditt brukerområde på nettstedet til VPS Investortjenester. Du vil også få varsel på e-post hver gang et nytt elektronisk dokument er tilgjengelig.

– Vi oppfordrer alle aksjonærer som ikke har særskilt behov for disse dokumentene på papir, til å registrere seg for elektroniske dokumenter via VPS Investortjenester. Slik kan vi sammen spare miljøet, i tillegg til at det blir enklere for enhver å følge med på internett, sier Solberg.

Han presiserer at alle aksjonærer i henhold til norsk lov har rett til å motta innkalling til general-forsamling og årsrapport på papir, og det er helt frivillig å motta disse dokumentene elektronisk. Et valg av elektronisk mottak vil dessuten gjelde for alle andre aksjer som er registrert på samme VPS-konto som Hydro-aksjen.

Selv om du registrerer deg for elektronisk mottak, kan du fortsatt bestille og få tilsendt Hydros årsrapport enkeltvis på papir i posten ved å gå inn på investorsidene på Hydros internettsted. Det er også mulig å avbestille elektronisk mottak av dokumenter på VPS Investortjenester.

Slik går du fram

Framgangsmåten for å bestille elektronisk mottak av årsrapport og innkalling til generalforsamling er slik:

  • Gå inn på ”Investortjenester”, enten gjennom nettbank eller hjemmesiden til den bank/megler som er kontofører for din VPS-konto for aksjer i Hydro. 
  • Inne på ”Investortjenester” velger du ”Tilleggstjenester” i menyen til venstre.
  • En tabell viser hvilke tilleggstjenester du kan bestille og hvilke du allerede har bestilt.
  • Velg ”Bestill” ved ”Motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksje”.

Recommended for you