Skip to content

Emisjon av sertifikatlån

Norsk Hydro ASA har emittert et sertifikatlån på 1 milliard kroner med forfall 15. februar 2010, kupong 2,37 %, til erstatning for sertifikatlån NO0010491194 som forfaller 13. august 2009.

Tilrettelegger er SEB Merchant Banking.

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Telefon: +47 22539280
Mobil:    +47 91727528
E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you