Skip to content

Etablering av eksternt regnskapsbyrå i Telemark

Hydros regnskapssenter ACC Telemark skilles ut som et eget selskap som vil bli eiet av de fire ledere i senteret. Endringen berører 33 Hydro-ansatte på Rjukan og i Porsgrunn, samt 12 konsulenter.

Virksomheten omfatter også selskapet Kundeøkonomi AS, som yter regnskapstjenester til enheter utenfor Hydro. Det nye selskapet vil drives videre under navnet Kundeøkonomi AS.

ACC Telemark hadde i fjor en samlet omsetning på ca. 35 millioner kroner, som gjør den til en betydelig aktør innen norsk regnskapsbransje. Overdragelsen til nye eiere åpner for en enda mer markedsrettet aktivitet fra det nye selskapet som allerede er i ferd med å sikre seg flere nye oppdrag. Kundeøkonomi AS vil få et solid økonomisk fundament å bygge sin fremtidige virksomhet på.

Etter de omfattende endringene innen Hydro de senere år, står dagens Hydro-virksomheter bare for ca. 40 prosent av omsetningen. Hydro har avtalt betydelige tjenesteleveranser fra Kundeøkonomi AS frem til og med 2014.

"Hydro er fornøyd med å være med på å danne et spennende og levedyktig selskap, med lokal tilhørighet, til beste for de ansatte og innleide tilknyttet virksomheten. Det nye selskapet blir en sentral leverandør av regnskapstjenester til Hydro, og det er viktig for oss at selskapet er i stand til å levere," sier Eivind Kallevik, Hydros økonomi- og regnskapsdirektør.

Overdragelsen vil skje i løpet av tredje kvartal 2009.

Recommended for you