Skip to content

Første celle på plass i Qatar

Nok en milepæl ble nådd i Qatalum-prosjektet nylig, da den aller første cellen ble lagt på plass i elektrolysehallen til det store aluminiumverket som er under bygging i Qatar. Nå er fire celler på plass og foringen av kassene i gang.

Størst i sitt slag

Aluminiumverket Qatalum er det største i sitt slag som er bygd i én fase. I full drift vil anlegget kunne produserer 585.000 tonn primæraluminium årlig.

– Det går sakte å få lagt elektrolysecellene på plass i starten, for alt skal prototypetestes. Men etter hvert får man opp farten, og da skal det legges ned to celler hver dag. Det blir 706 celler totalt, så det vil si at man skal holde på i nesten et år med å legge på plass cellekasser, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Det sier litt om størrelsen på Qatalum-prosjektet i Qatar.

Smeltehallene tar form

Selve elektrolysehallene begynner også å ta form, alt betongarbeidet er stort sett ferdig og mer enn 25 prosent av stålkonstruksjonene er nå satt opp. Rundt 20 prosent av kledningen på hallene er på plass.

Det er full fart på Qatalum-anlegget med over 17.000 mann i sving, og prosjektet er nå inne i sin mest hektiske periode.

Aktivitetsnivået vil  ligge på dette nivået de neste to månedene, før man begynner å trappe ned på antall personer på anleggsstedet.

På gasskraftverket er to av fire gassturbiner kommet på plass på fundamentene. Gasskraftverket skal stå ferdig i januar 2010. De første cellene på Qatalum vil bli startet opp med strøm fra nettet før man går over til å bruke gasskraftverket.

Anleggslandsbyen er nå helt ferdig og huser 10.000 mann.

Qatalum skal starte produksjon mot slutten av året.

Recommended for you