Skip to content

Fortun kraftverk er 50 år

Hydro markerer i disse dager at det er 50 år siden kraftproduksjonen ved Skagen kraftverk i Fortun startet opp. Kraftleveransene fra Fortun var avgjørende for oppskaleringen av aluminiumproduksjonen i Årdal på begynnelsen av 1960-tallet.

På midten av 1950-tallet var Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) en stor leverandør av aluminium til det europeiske markedet. Med kraftutbyggingen i Fortun strømmet om lag 1.400 GWh ny fornybar kraft gjennom kraftlinjene fra Sognefjellet til aluminiumverket i Årdal. Dermed kunne aluminiumverket i Årdal øke produksjonen med hele 100.000 tonn i året, slik at totalproduksjonen ble 170.000 tonn.

Hydro har tre kraftverk i Fortun. Av disse er kraftverket i Skagen det eldste. Senere ble det også bygd et kraftverk på Fivlemyr og et pumpekraftverk på Herva. Til sammen produserer kraftverkene i Fortun om lag 1.600 GWh årlig.

Økt kraftproduksjon

Hydros konserndirektør for forretningsområdet Energi, Ola Sæter, bekrefter at han ønsker å øke kraftproduksjonen fra området ytterligere.

– Vi ser på muligheten for å bygge to nye kraftverk, ett på Øyane og ett på Ilvatn. Dette er gode prosjekter som vi ønsker å gå videre med, sier han.

Utbyggingsprosjektene, som er forhåndsmeldt til Norges vassdrags- og energidirektorat, vil gi om lag 220 GWh ny kraft.

Elektrisitet til lokalsamfunnet

Kraftutbyggingen for 50 år siden var for øvrig også viktig for lokalsamfunnet.

Innbyggerne i Luster kommune fikk endelig tilgang til elektrisk strøm, og dermed ble hverdagens mange gjøremål noe enklere.

Men utbyggingen krevde stor arbeidsinnsats. I 1956 var ikke mindre enn 1.000 mann på jobb i fjellet for å gjøre det mulig å produsere kraft fra vannressursene i Fortun.

Recommended for you