Skip to content

Framtiden er solceller integrert i bygninger

I det nye testsenteret til Hydros byggmerkevare Wicona i Bellenberg i Tyskland blir det vist hvordan solceller kan integreres i vinduer og bygningskonstruksjoner og gi økt energieffektivitet.

Flesteparten av testsenterets solceller er montert på taket av bygningen, og slike elementer er egentlig ikke noe uvanlig syn i Tyskland.

Imidlertid er det ikke så vanlig å ha solceller integrert i vinduer og andre fasadekomponenter, såkalte "building integrated photovoltaics" (BIPV). I sitt nye testsenteret har Wicona benyttet det egenutviklete byggkonseptet TEmotion med solceller innebygd. Wicona er et av Hydros merkevareselskaper for byggløsninger i aluminum.

Samarbeidsprosjekt

Wicona-teamet som har hatt ansvaret for testsenteret, har samarbeidet nært med Solar-organisasjonen i sektoren Hydro Building Systems om å utvikle et vindu med integrerte solcellemoduler.

Som grunnlag for riktig valg av solcelletyper og utforming av elektrisk opplegg, utførte HBS Solar og dets eksperter en rekke analyser av sol og skygge, vinkler og koordinater på lokaliseringsstedet for testsenteret – alt med sikte på optimalt energiutbytte.

Modulene ble installert i slutten av mai.

BIPV TEmotion-modulene på senteret er knyttet til strømnettet i Tyskland, og vindussolcellene er ventet å ha en produksjonskapasitet på 900 kilowattimer i året. Det utgjør 90 prosent av den energien som trengs for å operere vindusmodulene med eksempelvis luftemekanikk og solskjerming.

– Målet vårt er å ha et bygg som er selvforsynt med elektrisk kraft, og testsenteret er et utmerket utprøvingssted for dette systemet, sier Christine Fabé, kommunikasjonsansvarlig i Hydro Building Systems' kompetanseenhet for solenergi.

Hun legger til at HBS Solar vil gjennomføre nøye målinger av energiforbruket til fasademodulene TEmotion-systemet ved senteret i Bellenberg i Ulm og på den måten få et grunnlag for mulige videre forbedringer av systemet.

Konsept for energioverskudd

Solcellene på taket til bygget i Bellenberg er totalt ventet å generere 40.000 kilowattimer i året. Denne elektrisiteten danner grunnlaget for Wiconas konsept for et bygg med energioverskudd og gjør at byggmerkevareselskapet kan kalle sitt nye testsenter for et "nullenergibygg".

Nødvendig bygningsdrift vil kreve om lag 30.000 kWh/år, opplyser markedsansvarlig Philipp Müller i Wicona. Det omfatter også driften av elektriske installasjoner i det opprinnelig eksisterende bygget på stedet, ikke bare i det nye testsenteret.

De resterende 10.000 kilowattimene skal kunne benyttes til oppvarming og spesiell lyssetting av senteret.

– Bruken av TEmotion-vinduer er en fantastisk demonstrasjon av hvordan solceller kan integreres i bygningskomponenter på en arkitekturmessig attraktiv måte. Vi kommer til å se flere løsninger som dette i framtidige bygninger, sier Müller.

Recommended for you