Skip to content

Heisdesign som løfter!

TKS Heis har lang erfaring som produsent av løfteanordninger og heiser. Nylig har de konvertert sin modell av plattformheis fra stål til aluminium. En utvikling som løfter, både konstruksjons- og designmessig!

Aluminium erstatter stål!

TKS har  utviklet en ny plattformheis der den tidligere konstruksjonsløsningen i stål er blitt byttet ut med en designløsning i aluminium. Tidligere hadde man en konstruksjon som i hovedsak var basert på bøying og knekking av stålplater. En heis hvor funksjon var prioritert framfor design.

I utviklingen av den nye generasjonen heiser ble det allerede tidlig besluttet å skifte fra stål til aluminiumprofiler som konstruksjonsmateriale. Bakgrunnen for dette var ønsket om utvikling og forbedring av så vel egenskaper og funksjon som hensynet til design.

De om lag 20 forskjellige profilersom inngår i konstruksjonen ble utviklet i nært samarbeid med Hydro Aluminium Profilers tekniske avdeling.

Modulbasert konstruksjon

Den nye heisen, TKS Apollo er en selvbærende, modulbasert konstruksjon for bygghøyder opp til 9 meter, tilsvarende 4 etasjer. Heisen er kjededrevet med motorenheten plassert på taket og tilpasset for montering både innen- og utendørs. Etasjemodulene har alltid samme mål, kun seksjonene mellom etasjene justeres ved tilpasning til respektive objekt. Det innebærer færre komponenter, forenklet logistikk og raskere montering. Heisene leveres som komplette byggesett og en heis for to etasjer monteres i løpet av kun to dager.

Elegant design

Det har blitt lagt stor vekt på elegant design. Den nye heisen har rene og plane flater, skjulte sammenføyninger og kanaler for kabeltrekking samt myke og avrundede profiler i dørhåndtak og i panelet hvor manøvreringen foretas. En slank profildesign i ramme- og stolpeprofil har muliggjort stort plattformareal med minimale utvendige mål.

Kvalitet og presisjon i kombinasjon med enkelhet og driftsikkerhet har vært en ledetråd under utviklingen av den nye heisen. Med aluminiumprofiler har TKS lykkes med å forene kravene om fleksibilitet og funksjon med en attraktiv design. TKS Apollo tar begrepet heisdesign til nye høyder!

Recommended for you