Skip to content

Hvitbok om aluminiumprofiler til solenergianlegg

Hydro har utgitt en faktabrosjyre om fordelene ved å benytte aluminium i anlegg for solenergi. Brosjyren er spesielt rettet mot profiler og andre ekstruderte aluminiumkomponenter som selskapets sektor Extrusion Americas kan levere til anlegg som fanger opp og konsentrerer solstrålene for å generere energi.

Med den seneste kontrakten om å levere ekstruderte aluminiumkomponenter til et nytt solenergianlegg på 75 megawatt i Florida har Hydro inntatt en ledende rolle i et voksende markedssegment. Selskapets portefølje av soleenergiprosjekter basert på reflekterende paneler som konsentrerer solenergien, omfatter nå anlegg med en kapasitet på til sammen 300 megawatt.

De parabolformete speilpanelene som konsentrerer solstrålene, er avhengige av solide konstruksjoner – stag, rammer, hvelvinger og liknende – som sørger for at reflektorene til enhver tid står støtt og trygt i nøyaktig riktig posisjon i all slags vær og vind og under alle temperaturforhold.

Å ha god kontroll på disse faktorene er av avgjørende betydning for solenergianleggets virkningsgrad – og dermed også avgjørende for lønnsomheten i prosjektet.

Markedet for løsninger basert på konsentrasjon av solenergi, der aluminiumkonstruksjoner blir benyttet, har nær sagt eksplodert i USA, og interessen er raskt økende også i andre deler av verden.

"Seeing the light"

Hydros lille hvitbok, eller faktabrosjyre, har tittelen "Seeing the Light: The Use of Aluminum Support Structures in Concentrated Solar Power Energy Generating Facilities.”

Dokumentet gir en detaljert oversikt over mangfoldet av bruksområder for ekstrudert aluminium og fordelene ved å anvende aluminium i strukturer for solenergikonsentrasjon. Det blir blant annet påpekt at aluminium gir...

  • mulighet for presis bearbeiding og samtidig høy styrkegrad i forhold til vekt
  • egnet styrke og støtte for strukturene ved bruk av færre deler, gjerne basert på resirkulert metall
  • mindre utgifter til transport og montering
  • rask montering på byggeplassen og presis posisjonering og manøvrering av panelene i anlegget
  • senere mulighet for full resirkulering av anvendt metall

God profilering av aluminiumløsninger

– Ideen om en hvitbok har bakgrunn i en artikkelserie som ble lagd for noen år siden om aluminiumkonstruksjonene i solenergiparken Nevada Solar One. Gjennom samarbeidet med ulike magasinredaktører oppdaget vi at det var betydelig nysgjerrighet og interesse for slik konsentrasjon av solenergi, men lite kunnskap, forklarer Lynn Brown, ansvarlig for salg og markedsføring i Hydro-sektoren Extrusion Americas med hovedkvarter i Baltimore i Maryland.

– Derfor besluttet vi å utvikle en faktabrosjyre med basis i vår erfaring i dette raskt voksende markedet. Hensikten er å dokumentere at aluminium er materialet som bør velges for rammer og profilkonstruksjoner i slike solenergianlegg.

– Vi opplever et økende antall forespørsler om strukturelle konstruksjoner til solenergiprosjekter i stor skala og ser at flere og flere ønsker hjelp til analyser og praktisk gjennomføring av en overgang fra stål til aluminium.

– Å posisjonere Hydro som den ledende aktøren på dette området er en nøkkeloppgave for oss. Hvitboken er et viktig bidrag i vårt profilerende arbeid, sier Brown.

Recommended for you