Skip to content

Hydro-aksjen starter handel på OTCQX International

Norsk Hydro ASAs amerikanske depotaksjer vil fra i dag handles på OTCQX International i USA.

Hydro vil, som et OTCQX notert selskap, tilhøre det høyeste segmentet i markedet for unoterte aksjer i USA, og kan dra nytte av økt visibilitet i de amerikanske investormiljøene og tilknytning til noen av de mest ansette selskapene som handles i dette markedet.  

Hydros depotaksjer vil handles i USA på OTCQX under tickeren ”NHYDY” og en depotaksje vil representere én vanlig aksje. Siden Hydro gikk av børsen i New York i november 2007 har depotaksjene blitt handlet på Pink Sheets.

Hydros aksjer er primærnotert på Oslo Børs og sekundærnotert på London Stock Exchange.

Om OTCQX

OTCQX tilbyr en inngang til det amerikanske aksjemarkedet for internasjonale selskaper som er notert på en kvalifisert ikke-amerikansk børs og framlegger løpende rapportering på engelsk til amerikanske investorer. OTCQX skiller de mest respekterte internasjonale selskapene fra de over 8.000 selskapene som handles i markedet for unoterte aksjer i USA. Kun ledende selskaper som har betydelig forretningsvirksomhet og troverdig offentlig rapportering er kvalifisert for OTCQX Premium, som startet handel den 5. mars, 2007. For mer om OTCQX gå inn på www.otcmarkets.com.  

 

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Telefon     +47 22532522
Mobil       +47 97736022

Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you