Skip to content

Hydro avvikler notering på Euronext Paris

Tirsdag 24. mars er siste dagen Hydro-aksjen omsettes på børsen Euronext Paris. Hydro har vært notert på Paris-børsen siden 1909.

Internasjonaliseringen av kapitalmarkedene har ført til at en økende andel av omsetningen av Hydro-aksjen skjer på Oslo Børs, der Hydro har sin primærnotering.

Betydningen av å opprettholde flere børsnoteringer har derfor blitt betydelig redusert.

Hydro kommer til å redusere antall børsnoteringer ytterligere i år. 30. april forventes noteringen på børsene i Frankfurt, Düsseldorf og Hamburg å bli avviklet.

Framover vil Hydro være notert på Oslo Børs og på børsen i London (London Stock Exchange).

Recommended for you