Skip to content

Hydro etablerer forskningssenter i Qatar

Hydro er i ferd med å etablere et forsknings- og opplæringssenter i Qatar, kalt Hydro Technology Center. Senteret skal legges til en forskningspark i Doha, Qatar Science and Technology Park, og vil offisielt bli åpnet i mars. En avtale mellom Hydro og Qatar Science and Technology Park ble signert i Qatar onsdag.

Hydro investerer om lag 50 millioner kroner i senteret i de første tre årene. Senteret åpner i løpet av våren og har som mål å ha rundt ti ansatte.

Hydro Technology Center skal forbedre sikkerhet og produktivitet ved aluminiumverket Qatalum gjennom både teknologisk utvikling og opplæring. De første prosjektene ved senteret vil være viet arbeidsforhold i varmt klima, miljøaspekter og tverrkulturell teknologiledelse.

– Det er store fordeler for oss å ha teknologisenteret lokalisert inne i forskningsparken Qatar Science & Technology Park. Det gir oss bedre tilgang til å samarbeide med de mange instituttene ved Qatar Foundation og universitetet i Qatar. Det gjør at vi kan tilby muligheter for studier og teknologibaserte arbeidsplasser for lokale studenter, sier Tormod Bjørk, som skal lede det nye senteret.

– Å etablere et forksningsenter i dette miljøet gir oss tilgang til en unik arena for samhandling mellom erfarne forskningsressurser og innovative og ambisiøse studenter ved lokale universiteter, kombinert med tilgang til Qatalum. Det gjør at vi mye raskere kan løse utfordringer som måtte oppstå der innenfor produksjonsteknologi, energisparing og miljø, sier Jan Arve Haugan, ansvarlig for teknologi og deleide verk i Hydro.

Forskningssenteret blir en del av det samme miljøet som de tre andre forskningsentrene i Aluminium Metall i Hydro; i Årdal, Porsgrunn og Neuss. Det er ventet at ansatte fra mange deler av verden vil utgjøre et multikulturelt forskningsmiljø.

Styrelederen i Qatar Science & Technology Park, dr. Tidu Maini, la under avtalesigneringen vekt på Hydros bidrag til å utvikle kunnskapsbasen i Qatar ved å tilføre landets lokale industri den beste driftsteknologien tilgjengelig.

– Hydros forskningssenter vil bidra til å styrke innovasjon i Qatar, slik at landet ikke bare blir en aluminiumprodusent, sa han.

Recommended for you