Skip to content

Hydro investerer igjen i Ascent Solar

Hydro har inngått avtale med det amerikanske solenergiselskapet Ascent Solar Technologies, Inc. om å kjøpe ordinære aksjer i selskapet for fem millioner amerikanske dollar, nær 30 millioner kroner.

Den rettede emisjonen mot Hydro er betinget av og er ventet å bli gjennomført samtidig med en offentlig, garantert fulltegnet aksjeemisjon i Ascent Solar. Den offentlige emisjonen er forventet gjennomført 6. oktober.

Kapitalinnskuddet i Ascent Solar, som framstiller tynne og fleksible solenergimoduler, vil gjøre selskapet i stand til å kjøre i gang produksjonen ved fabrikkanlegget i Thornton i Colorado i 2010.

Anlegget har kapasitet til å produsere solenergimoduler som til sammen kan gi en årlig effekt på 30 megawatt.

Hydro har fra før en eierandel på om lag 35 prosent i Ascent Solar og vil etter den rettede emisjonen fortsatt være den største enkelteieren i selskapet.

Recommended for you