Skip to content

Hydro reduserer aluminiumproduksjonen i Neuss med 13 prosent

Hydro har besluttet å ta ut kapasitet tilsvarende en årsproduksjon på 30.000 tonn primæraluminium ved selskapets aluminiumverk i Neuss i Tyskland. Reduksjonen vil være gjennomført innen utgangen av januar.

Hydros metallverk i Neuss har en årlig kapasitet på 230.000 tonn. En reduksjon på 30.000 tonn i årsproduksjon tilsvarer et kutt på 13 prosent. Metallverket har 650 fast ansatte.

– Verket i Neuss er i den øvre enden av kostnadskurven, noe som i hovedsak skyldes det tyske kostnadsnivået for kraft, som er blant de høyeste i verden. Den planlagte reduksjonen i Neuss er en direkte konsekvens av den svake markedssituasjonen og den globale svikten i etterspørselen etter aluminium, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Aluminium Metall.

Inkludert den tidligere annonserte stengingen av Søderberg-linjen ved Karmøy og redusert produksjon ved Søral, har Hydro nå besluttet å redusere årlig produksjon med om lag 170.000 tonn aluminium. Dette tilsvarer 10 prosent av selskapets produksjonskapasitet for primæraluminium.

Stengingene vil være gjennomført innen utgangen av første kvartal. Så langt er rundt 40 prosent av denne kapasiteten stengt ned.

Ved aluminiumverket i Neuss vil kapasitet tilsvarende 30.000 tonn årlig produksjon nå bli stengt inntil videre. Utfasingen vil starte umiddelbart og er ventet gjennomført innen utgangen av januar. Metallverket vil etter stengingen produsere 200.000 tonn aluminium årlig.

— Med den høye kraftprisen vi ser i Tyskland, og med det svake aluminiummarkedet vi opplever globalt, vil vi kontinuerlig evaluere Hydros gjenværende produksjonskapasitet ved Neuss og ved våre øvrige anlegg verden over, sier Aasheim.

Pressekontakter

Internasjonalt: Halvor Molland, +47 92979797
Tyskland: Michael Peter Steffen, +49 1722436889 
Investorrelasjoner: Stefan Solberg, +47 91727528

Recommended for you