Skip to content

Hydro reduserer aluminiumproduksjonen i Sunndal

Hydro har besluttet midlertidig å stenge den eldste produksjonslinjen ved aluminiumverket i Sunndal, med en årlig produksjon på om lag 100.000 tonn. Nedstengingen er et resultat av den meget krevende markedssitasjonen for aluminium.

Hydro har allerede iverksatt omfattende tiltak for å møte den sterkt fallende etterspørselen.

Med den midlertidige nedstengingen av produksjonslinjen Su 3 ved Hydro i Sunndal er selskapets totale produksjonskutt på om lag 500.000 tonn per år. Dette tilsvarer i underkant av 30 prosent av Hydros samlede produksjon av primæraluminium i 2008.

Den 40 år gamle produksjonslinjen Su 3 er den eldste som fortsatt er i drift i selskapet, og har høye produksjonskostnader. Hydro fattet beslutningen om midlertidig nedstenging i nær dialog med representanter for de ansatte.

Nedstengingen vil ta om lag to måneder og vil medføre permittering av om lag 160 av de totalt 1.000 ansatte ved Hydro i Sunndal. Selskapet vil fortsette å arbeide i nær dialog med de ansatte i den videre prosessen for midlertidig å stenge produksjonen ved Su 3.

 

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil        +47 91727528
E-post       Stefan.Solberg@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt     Erik Brynhildsbakken
Telefon     +47 22538301
Mobil        +47 41751271
E-post       Erik.Brynhildsbakken@hydro.com 

Recommended for you