Skip to content

Hydro tilpasser seg nedgangstider i byggmarkedet

Selv om aktivitetene innenfor den europeiske byggindustrien har holdt seg forholdsvis stabile i tidene med global økonomisk krise, har Hydro gjort tilpasninger i sin virksomhet for byggsystemer. Tiltakene vil gi årlige kostnadsbesparelser på mer enn fem millioner euro for sektoren Hydro Building Systems.

Så langt har mesteparten av kostnadsbesparelsene kommet fra prosessen med å slå den Spania-baserte Alumafel-gruppen sammen med Hydros øvrige byggvirksomhet i Portugal og Spania. De oppnådde innsparingene ligger på linje med beregningene som Hydro gjorde i forkant av overtakelsen av Alumafel i juli i fjor.

Som ledd i integreringsprosessen har Hydro redusert bemanningen til Building Systems' enhet for Iberia-halvøya. En slik reduksjon var ventet i forbindelse med overtakelsen, ettersom det var selskaper med overlappende roller og ansvarsområder som ble slått sammen.

Hydro har i tillegg satt fortgang i det videre integreringsarbeidet i de to landene, som følge av en betydelig nedgang i byggmarkedet særlig i Spania. Prosessen skal være fullført i juli i år – ett år tidligere enn opprinnelig plan.

– Etter de seneste årenes byggeboom venter Spania nå et kraftigere fall i byggmarkedet enn det som gjelder for øvrige europeiske hovedmarkeder. Og dette har ansporet oss til å foreta en raskere omstrukturering, sier direktør Lars H. Ringvold i Hydros sektor for byggløsninger, Hydro Building Systems.

Kontinuerlige tilpasninger

Tilpasningene som er gjennomført for enheten som dekker Portugal og Spania, representerer den naturlige hoveddelen av innsparingene som sektoren har oppnådd så langt. De er imidlertid ikke de eneste kostnadstiltakene som har blitt satt i verk.

De oppnådde innsparingene skyldes også en proaktiv og kontinuerlig justering av produksjonen, deriblant også av bemanningen, med bakgrunn i etterspørselen i markedene. I tråd med selskapets strategier er besparelser dessuten hentet gjennom samarbeid på tvers, ved innføring av en felles løsning for effektiv utnytting av anlegg og deling av kompetanse.

– På liknende vis som ved Alumafel-integreringen har vi identifisert synergieffekter mellom våre byggmerkevarer, slik at vi kan kombinere dette til en mer rasjonell drift både globalt og lokalt. På dette området er det kundene som viser oss veien videre, sier Ringvold.

– Dette blir et krevende år, det vet vi. Samtidig som vi skal navigere oss gjennom den økonomiske stormen, er vårt mål å fortsette å ligge i forkant av utviklingen og å komme styrket ut av det hele.

Hydro er det største integrerte aluminiumselskapet i Europa og er over hele verden en foretrukken leverandør av byggløsninger i aluminium. Hydros byggmerkevarer – Alumafel, Domal, Technal og Wicona – spenner over et bredt spekter av produkter, fra vinduer og dører for eneboliger og leiligheter til omfattende fasadeløsninger for store flyplassbygninger og moderne høyhus.

Recommended for you