Skip to content

Hydro vurderer å kutte 250-300 stillinger, redusere kostnader med 700-800 millioner kroner

Som tidligere meddelt, har Norsk Hydro ASA startet en gjennomgang av stabs- og støttefunksjoner med en målsetning om å være blant de beste av sammenlignbare selskaper, både med hensyn til kostnadsnivå og omfang. Hydros ambisjon er å redusere årlige stabs- og administrasjonskostnader med om lag 700-800 millioner kroner sammenlignet med nivået i 2008.

Hydro arbeider også med å forenkle sin forretningsmodell i tråd med en styrket og utvidet konsernledelse, som vil ha et mer konsentrert fokus på drift og markeder.

Om lag 40 prosent av kostnadsbesparelsene er relatert til eksterne kostnader for tjenester og konsulenter. Øvrige besparelser vil komme gjennom et redusert aktivitetsnivå internt og et dertil redusert bemanningsnivå. Hydro anslår at om lag 250-300 ansatte i stabs- og støttefunksjoner vil gjøres overtallige som følge av disse besparelsene.

Størstedelen av kostnadsbesparelsene er ventet å ha full effekt fra og med første kvartal 2010, mens noen besparelser vil ta noe lenger til før de får effekt.

Hydro har allerede besluttet å implementere vidtrekkende tiltak for å møte den meget spesielle markedssituasjonen. Produksjonen av primæraluminium vil ved utgangen av april være redusert med 400.000 tonn per år, eller 23 prosent, sammenlignet med 2008. Dette vil føre til en bemanningsreduksjon på om lag 900. Aluminaproduksjonen ved det deleide raffineriet Alpart har blitt redusert med 50 prosent, hvilket tilsvarer 290.000 tonn per år for Hydros andel.

Gjennom produksjonstilpasninger i Aluminium Produkter vil bemanningen være redusert med 2.200 ved utgangen av 2009 sammenlignet med midten av 2008.

Investeringsplanene for 2009, unntatt Qatalum, har blitt redusert med 40 % sammenlignet med 2008.

I lys av den nåværende markedssituasjonen, er ytterligere forbedringstiltak til vurdering.

Pressekontakt
Kontakt     Tone Dahle
Telefon     +47 22532548
Mobil       +47 95168459
Email        Tone.Dahle@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you