Skip to content

Midlertidig stans i produksjonen ved Alpart

Alumina Partners of Jamaica (Alpart) har annonsert planer om midlertidig stans i produksjonen fra 15. mai på grunn av det historiske fallet i aluminiummarkedene, som har ført til en tilsvarende nedgang i etterspørselen av alumina.

Alpart utvinner bauksitt og produserer alumina på Jamaica på lisens gitt av landets regjering. Selskapet er indirekte eid 65 prosent av UC Rusal og 35 prosent av Hydro, og har en produksjonskapasitet på om lag 1.650.000 tonn alumina i året.

Selskapet annonserte i januar at det ville redusere produksjonen med 50 prosent, men den ytterligere forverringen i markedene har ifølge selskapet gjort det nødvendig å beslutte en midlertidig nedstenging.

Ifølge Alpart vil om lag 900 fast ansatte bli overtallige som følge av den midlertidige nedstengingen, som er ventet å vare i minst 12 måneder.

Med den midlertidige nedstengingen av Alpart, vil Hydros aluminabalanse justeres i tråd med de annonserte begrensningene i produksjonen ved selskapets aluminiumverk.

Recommended for you