Skip to content

Nærstående til konserndirektør selger aksjer

Nærstående til konserndirektør Johnny Undeli har 10. juni 2009 solgt 2.000 aksjer til kroner 37,35 per aksje. Johnny Undeli eier etter dette, inkludert nærstående, 980 aksjer i Hydro.

Pressekontakt
Kontakt       Halvor Molland
Telefon      +47 22532421
Mobil         +47 92979797

Email         Halvor.Molland@hydro.com

 

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Telefon     +47 22532522
Mobil       +47 97736022

Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you