Skip to content

Ny rapporteringsstruktur fra andre kvartal

Fra og med andre kvartal 2009 blir Hydros rapporteringsstruktur justert i tråd med endringene i Hydros organisering og konsernledelse gjennomført i første halvår 2009. Selskapet har utarbeidet en foreløpig oversikt over historisk finansiell informasjon for de nye rapporteringssegmentene for perioden første kvartal 2007 til første kvartal 2009. Presentasjonen er vedlagt.

Segmentet Aluminium Metall blir delt i Primærmetall, med ansvar for alle Hydros aluminiumverk, primærstøperier, samt bauksitt og alumina, og Metallmarked, som vil ha ansvar for metallsalg, resirkulering, omsmelting og trading.

Segmentet Aluminium Produkter blir delt i Valsede Produkter, med ansvar for Hydros valseverk, og Ekstruderte Produkter, herunder blant annet profiler, byggsystemer og automotive.

Aktivitetene innenfor sol overføres fra Energi til konsernfunksjonen for strategi og forretningsutvikling og vil derfor rapporteres som en del av Konsernaktiviteter og Øvrige.

Den nye segmentstrukturen fører også til mindre endringer i allokering av enkelte felleskostnader. Visse elimineringer tidligere regnskapsført på segmentnivå i Aluminium Metall og Aluminium Produkter er flyttet til Konsernaktiviteter og Øvrige.

Hydro rapporterer resultatet for andre kvartal 22. juli kl 07:30.

Recommended for you