Skip to content

Nye produksjonskutt ved Søral

Sør-Norge Aluminium AS (Søral), som er 49,9 prosent eid av Hydro, kutter aluminiumproduksjonen med ytterligere 25 prosent. Etter dette vil den totale reduksjonen i elektrolyseproduksjonen ved Søral-verket på Husnes i Hordaland være på 50 prosent.

I desember besluttet Søral å gjennomføre en 25 prosents reduksjon i elektrolyseproduksjonen i 2009. Tirsdag vedtok styret i Søral å stanse produksjonen midlertidig i en av de to elektrolysehallene på Husnes, med virkning fra 1. mars.

Med en samlet reduksjon på 50 prosent vil verket produsere om lag 86.000 tonn elektrolysemetall i året. Verkets totale årskapasitet er på 173.000 tonn.

Den midlertidige reduksjonen er svar på den uventede, raske og alvorlige globale økonomiske nedgangen som har resultert i et sterkt prisfall og markert lavere etterspørsel.

Som resultat av nedgangen i produksjonsvolum vil den totale arbeidsstokken på 370 ansatte og 35 innleide bli midlertidig redusert. Detaljene rundt dette vil bli utformet i samarbeid med fagforeningene, og denne prosessen har allerede startet.

Hydro har en eierandel på 49,9 prosent i Søral, mens Rio Tinto Alcan har 50 prosent og andre har 0,1 prosent.

Les fullstending melding fra Søral på www.soral.no/no

Recommended for you