Skip to content

Nytt testsenter for intelligente byggløsninger

Det nye testsenteret til Wicona, et av de mest avanserte i sitt slag, baner veien for en mer energieffektiv framtid for bygninger. Med sentral plassering i Tyskland er senteret et utstillingsvindu for Hydros avanserte byggsystemer i aluminium.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg vil tirsdag 23. juni stå for den høytidelige innvielsen av "Wicona Test Center" i Bellenberg i Tyskland.

Listen over inviterte gjester og talere omfatter arkitekter og energieksperter både fra Europa og USA.

Betydelig leverandør

– Som en betydelig leverandør av byggsystemer basert på ekstrudert aluminium har Hydro en klar visjon om bygninger som genererer sin egen energi og leverer overskuddsenergi tilbake i strømnettet. Vi er fornøyd med å kunne dokumentere dette i vårt nye testanlegg, sier Brandtzæg.

Det nye testsenteret til Wicona er et utstillingsvindu for Hydros avanserte byggsystemer og klimavennlige løsninger for bygninger.

Testing året rundt

Testsenteret, som er utviklet av Hydros merkevareselskap Wicona, er tilgjengelig for innendørs utprøving av vinduer, fasadeløsninger og andre byggkomponenter – året rundt.

I tillegg har selve senterbygningen det aller nyeste innenfor moderne teknologi for energisparing og energieffektivitet, deriblant solenergipaneler på taket og aktiv styring av varme og lys for å minimalisere energiforbruket.

"Grønn" bygning

Ikke bare er testsenteret karbon-nøytralt når det gjelder utslipp, det er også energi-positivt. Det innebærer at bygget i snitt kan produsere mer energi enn det forbruker.

Nye bygninger forbruker årlig normalt mer enn 100 kilowattimer per kvadratmeter. Til sammenlikning ligger forbruket i Wicona Test Center på mindre enn 40 kilowattimer.

Recommended for you