Skip to content

Qatalum-anlegget 90 prosent ferdig

De aller fleste elementene som skal utgjøre Qatalum, det store aluminiumverket under bygging i Qatar, er nå på plass.

– Den strategiske beslutningen om å bygge og drive et aluminiumverk i verdensklasse i Qatar bygger på et energimessig og operasjonelt sunt grunnlag, fastslo Hilde Merete Aasheim, leder av forretningsområdet Primærmetall i Hydro, under et nylig besøk på anleggsplassen for Qatalum i Mesaieed industripark ikke langt fra Qatars hovedstad Doha.

Aasheim følger nøye med på utviklingen av Qatalum, som er et 50/50 samarbeidsselskap mellom Hydro og Qatar Petroleum. Anleggs- og byggearbeidene er nå 90 prosent ferdig og går etter planen.

Under besøket uttrykte hun sin anerkjennelse og støtte til alle som arbeider for at Qatalum når de oppsatte målene. Hun var svært imponert over det høye kompetansenivået på den tallrike staben av anleggsarbeidere med ulik etnisk bakgrunn.

– I forhold til mitt første besøk i april er det så mange flere som er i arbeid på byggestedet her nå. Jeg er imponert over Qatalum-prosjektets evne til å rekruttere så mange topp profesjonelle fagfolk som alle bidrar til å skape et Qatalum i verdensklasse, sa hun.

En grundig rundtur på anlegget tok henne mer enn fire timer og dekket alt fra produksjon av primæraluminium til karbonfabrikk, kraftanlegg og utskipingshavn.

– Det meste av Qatalum-anlegget er nå komplett. For å kunne fatte hvor stort og omfattende dette verket er, må man se det med egne øyne, sa hun.

Recommended for you