Skip to content

Resirkulering av aluminium trappes opp

Roland Scharf-Bergmann er ansatt i Hydro for å lede og støtte selskapets samlede aktiviteter innen resirkulering, et område der selskapet er i ferd med å styrke seg.

Scharf-Bergmann (47) blir leder for enheten Recycling i Hydros forretningsområde Metallmarked.

Ekspert på resirkulering

Scharf-Bergmann er en anerkjent toppleder i europeisk resirkuleringsindustri. Han var administrerende direktør for selskapet VAW-IMCO Guss und Recyling fra 2000 til 2008. Fra 2002 ledet han også selskapet IMCO Recycling (UK), og fra 2006 var han i tillegg leder for forretningsenheten Recycling i Aleris Europe.

Scharf-Bergmann var formann for den europeiske organisasjonen for aluminium resirkulering og raffinering (OEA) fra 2005 til 2008 og medlem av styret i den europeiske bransjeorganisasjonen for aluminiumindustrien (EAA) fra 2006 til 2008.

Han har en mastergrad i ikke-jernholding metallurgi fra det tekniske universitet i Clausthal-Zellerfeld i Tyskland.

Mer resirkulering

Hydro er i ferd med å øke sine aktiviteter innen resirkulering av aluminium.

Hydro har installert 150.000 tonn ny resirkuleringskapasitet i Tyskland i løpet av de tre siste årene. Siste trinn i denne oppbyggingen tas i bruk i november i Hydro’s samarbeids-selskap Alunorf i Neuss. Hydro vurderer også ytterligere investeringer innenfor dette området.

Hydro er verdensledende innen omsmelting av aluminium, med et nett av nærmere 30 anlegg i alle ledende metallmarkeder. Virksomheten omfatter omsmelting av prosesskrap fra kunder og andre bedrifter i videreforedlingsindustrien, samt fra egne anlegg.

I 2008 omsmeltet Hydro om lag 1,5 millioner tonn aluminium. Noe av dette var også lakkert eller andre former for brukt skrap.

Recommended for you