Skip to content

Smarte løsninger som løfter!

Smart Media Solutions produserer festearmer og stativer til projektorer og TV-skjermer. I produktutviklingen har de siste årenes krav om design blitt en meget viktig faktor ved siden av funksjon, kvalitet og sikkerhet. Med aluminiumprofiler har en skapt et teknikk- og designkonsept som nå gjennomsyrer hele produktprogrammet.

Sterk innovasjonskraft

SMS, som eies av den amerikanske og verdensledende produsenten av projektorer Draper, er et selskap som drives av sterk innovasjonskraft. Dette gjenspeiles så vel i produktprogrammet som i en sterk markeds- og utviklingsfokusert organisasjon.
 
I SMS sitt produktprogram inngår stativer for flate TV-skjermer og projektorer, projektorlerreter, lyd- og alarmsystemer for plasmaskjermer og projektorer samt utendørs skap for TV- monitorer. Tidligere ble konstruksjon og produksjon bygd opp av stål. I dag dreier det seg mer og mer om aluminium.

Nytt formspråk

I takt med introduksjonen av flate TVskjermer og dataprojektorer med høy fokus på design, var det nødvendig med utvikling av et helt nytt sortiment stativer og anordninger for oppheng som stod i stil med det nye  formspråket.

Aluminiumprofiler kom tidlig inn som tenkbart konstruksjonsmateriale som erstatning for stål, men SMS var skeptiske når det gjaldt stativene for tyngre skjermer. Form og designmessig var det optimalt men de tvilte når det gjaldt styrken. TV-skjermer i de store formatene er tunge og kravene til stativer er høye når det gjelder stabilitet, funksjon og sikkerhet.

Profiler løste oppdraget...

Men kreativ og optimal profildesign løste oppdraget, ikke bare design- og funksjonsmessig, men også når det gjaldt styrke og stabilitet. Så nå inngår profiler som grunnkomponenter ikke bare i konstruksjonen av stativer til typene ”light” og ”medium”, men utvikles også til tungvektsystemet ”heavy” der armene i et veggstativ skal kunne bære 50 kg i en avstand på 70 cm ut fra veggen!

... til lavere kostnader

Overgangen fra stål ga ikke bare mer elegante design og lavere vekt med opprettholdelse av styrke og funksjon. Det økonomiske bidraget har også gitt forbedret sluttresultat. Kreativ utforming og innbygde funksjoner gir mer rasjonell produksjon med lavere totalkostnad sammenlignet med tilsvarende stativer i stål.
For SMS er hovedfordelene med profiler frihet ved formgivning, mulighet til skjulte og fleksible løsninger, pene overganger samt muligheten til å bygge i moduler og dermed redusere antall komponenter.

Utvidet samarbeid

Hydro har assistert med teknisk rådgivning gjennom hele utviklingsarbeidet og i det siste prosjektet har Hydros forsknings- og utviklingsavdeling bistått med beregninger bl.a. når det gjelder styrke, stivhet samt stativene og deres komponenters egensvingninger, d.v.s. hvordan stativene kommer til å oppføre seg når det brukes av sluttbrukerne.
 
Hydro leverer i dag profiler til bl.a. gulv- og takstativ, armprofiler til veggstativ samt ulike beslag og innfestingsdetaljer. Profilene leveres ferdig bearbeidet og klare for sluttmontering.
 
Sterke, pene og smarte aluminiumløsninger fra SMS!

Recommended for you