Skip to content

Stockmanprisen til Hydro for fjerde gang

Hydro har for fjerde gang fått den prestisjetunge Stockmanprisen fra Norske Finansanalytikeres Forening. Prisen deles hvert år ut til det børsnoterte selskapet som analytikerne mener har gitt best informasjon til finansmarkedet og utgitt den beste årsrapporten.

Hydro fikk Stockman-prisen for 2009 i den åpne klassen som omfatter alle selskaper som er notert på Oslo Børs.

I analytikernes vurdering blir det lagt vekt på selskapenes årsrapport, andre publikasjoner og presentasjoner, samt selskapenes evne til å svar på forespørsler og andre forhold knyttet til investorrelasjonene.

I begrunnelsen for å gi årets pris til Hydro blir det spesielt trukket fram selskapets evne til likebehandling av analytikere, detaljeringsnivået i årsrapport og kvartalsrapporter, kvaliteten på presentasjoner og selskapets utøving av "corporate governance", det vil si eierstyring og selskapsledelse.

"En gledelig anerkjennelse"

Prisen ble overrakt til Hydros konserndirektør for økonomi og finans, Jørgen C. Arentz Rostrup, i Oslo Konserthus onsdag under det årlige seminaret som NorskeFinansanalytikeres Forening holder om finansiell rapportering.

– Stockmanprisen er en gledelig anerkjennelse og et synlig bevis på at vårt arbeid med informasjon til finansmarkedene blir verdsatt, sa Rostrup i sin takketale.

Han fremholdt at prisen gir motivasjon til å fortsette det grundige arbeidet som utføres av en rekke personer i Hydros regnskaps- og rapporteringsmiljø, i avdelingen for Investor Relations og på kommunikasjonssiden.

– Godt IR-arbeid kjennetegnes av at relevant informasjon av høy faglig kvalitet blir gitt til riktig tid, understreket Rostrup og viste til at Hydro alltid har lagt vekt på å forstå behovet som analytikere og investorer har for løpende informasjon.

Hydro ble hedret med Stockmanprisen også i 1992, 1995 og 2004.

Recommended for you