Skip to content

Stor interesse for grønn bygningsduell

Billettene ble revet bort i løpet av åtte minutter, og en sal stappfull av interesserte NTNU-studenter møtte Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg da han onsdag kveld stilte opp i debatt om energiforbruk i bygninger.

Også eiendomsutvikler og investor Arthur Buchardt, lederen av miljøorganisasjonen Zero, Einar Håndlykken, og Cathrine Vigander fra arkitektfirmaet Element deltok i debatten på Comfort Hotel Trondheim. Debatten ble ledet av Thomas Numme, kjent fra fredagsprogrammet "Senkveld" på TV 2.

– Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket i den vestlige verden og er dermed et stort klimaproblem som dere kan være med å løse, sa Brandtzæg henvendt til studentene fra Norges teknisk-vitenskapelige universitet.

Teknologien er allerede tilgjengelig

Han la stor vekt på at Hydro bruker hele bredden av sin kompetanse innenfor materialteknologi, energieffektivisering og solenergi i utviklingen av framtidens byggløsninger.

Hydro, som er en av de største leverandørene av energieffektive fasadeløsninger til det europeiske byggmarkedet, kunne i juni i år åpne sitt første energinøytrale bygg i Bellenberg ikke langt fra Stuttgart i Tyskland, et avansert testsenter for løsninger fra Hydros byggmerkevare Wicona.

– Mange tenker på energinøytrale bygninger som framtidens teknologi, men de teknologiske løsningene er tilgjengelige allerede i dag, understreket Brandtzæg.

Arthur Buchardt framhevet de mange forretningsmulighetene som ligger i å utnytte teknologier som kan bidra til lavere energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser.

– Jeg er helt overbevist om at hotellgjester i stadig større grad vil foretrekke å bo på hoteller som bruker mindre energi, og at de i en periode kan være villige til å betale litt ekstra for å gjøre det. Det er god butikk å tenke på miljøet, sa Buchardt.

Samarbeid på tvers

Han fikk støtte av Cathrine Vigander, partner i arkitektfirmaet Element, som pekte på at en helhetlig tenkning helt fra første planleggingsfase er avgjørende dersom energieffektive og energinøytrale bygg skal få en større utbredelse.

– Bygningsingeniører, brannverningeniører, VVS-ingeniører og arkitekter må bli flinkere til å samarbeide helt fra starten av byggeprosjektene, dersom vi skal få til helhetlige og gode løsninger som sparer klimaet for unødig energibruk og utslipp, sa Vigander.

Einar Håndlykken, daglig leder i Zero, er blant dem som håper at bevisstheten rundt energiforbruk i bygninger skal bli større, og er en aktiv pådriver for at myndighetene skal sette enda strengere krav til hvor mye energi en bygning kan bruke.

Løsninger på klimaproblemet

Håndlykken ga også tydelig uttrykk for at studentene burde velge en arbeidsplass der de kan bruke kompetansen sin på å være med å finne løsninger på klimaproblemet. 

– I stedet for å bidra til at klimaproblemene blir enda større, har dere muligheten til å være med å finne løsninger for hvordan vi i fremtiden kan bo og jobbe i bygninger som er selvforsynt med fornybar energi, sa Håndlykken.

Lars Hauk Ringvold, som leder Hydro Building Systems, fikk æren av å oppsummere debatten og kom med et utilslørt budskap til alle studenter som vil være med å endre verden.

– Vi må finne løsninger som gjør at vi kan redusere forbruket uten at livskvaliteten blir dårligere. Og det er mulig med de systemene vi utvikler i Hydro Building Systems, konstaterte han.

Recommended for you