Skip to content

Svein Richard Brandtzæg ny konsernsjef i Hydro

Svein Richard Brandtzæg er utnevnt til ny konsernsjef i Norsk Hydro ASA etter at nåværende konsernsjef Eivind Reiten fratrer sin stilling 30. mars 2009. Reiten har orientert styret om at han ønsker å tre tilbake etter nesten åtte år som leder av selskapet.

– Styret beklager at Eivind Reiten har bestemt seg for å slutte, men har respekt og forståelse for hans beslutning i lys av den lange perioden han har ledet selskapet, sier Hydros styreleder Terje Vareberg.

– Samtidig er styret svært tilfreds med at en meget dyktig og erfaren Hydro-leder har takket ja til å etterfølge Reiten, sier Vareberg.

Svein Richard Brandtzæg, 51, er konserndirektør i Hydro med ansvar for forretningsområdet Aluminium Produkter, Hydros virksomhet innen videreforedling med om lag 16.500 ansatte. Brandtzæg, som har doktorgrad i kjemi fra NTNU i Trondheim, leder også Hydros teknologistyre (Hydro Technology Board).

Siden han begynte ved Årdal og Sunndal Verk i 1985, har Brandtzæg hatt en rekke lederstillinger i hele verdikjeden i Hydros aluminiumvirksomhet, både i aluminiumproduksjon og videreforedling, i og utenfor Norge.

– Brandtzæg har usedvanlig bred kompetanse og meget solid erfaring fra norsk og internasjonal aluminiumvirksomhet, og han har vist seg som en sterk og svært handlekraftig leder gjennom 23 år i Hydro, sier Vareberg.

Reiten trekker seg etter åtte år som konsernsjef
Eivind Reiten, 55, har arbeidet i Hydro siden 1986, og han har ledet selskapet siden mai 2001.

– Jeg har hele tiden sett for meg at syv til åtte år ville være en hensiktsmessig avgrensing for mitt lederskap i Hydro. Denne våren har jeg sittet i åtte år, og nå er tiden inne for å slippe til nye krefter og nye øyne, sier Reiten.

Reiten har i løpet av sine nesten 23 år i Hydro hatt en rekke lederstillinger innen aluminium, magnesium, landbruk, olje og energi. Han har ledet Hydro gjennom den mest omfattende restruktureringen i selskapets 103-årige historie, fra et industrikonglomerat til dagens aluminium- og energiselskap.

– Eivind Reiten har markert seg som en av Norges fremste industriledere. Som konsernsjef i Hydro har han stått i bresjen for en krevende men helt nødvendig omstilling i selskapet, som har lagt grunnlaget for internasjonalt konkurransedyktige virksomheter innenfor landbruk, olje- og energi og aluminium, sier Vareberg.

Reiten har også vært olje- og energiminister, fiskeriminister og statssekretær i Finansdepartementet.

I Reitens avtale med Hydro, som ble inngått i 2001 og reforhandlet i 2004, inngår tre års etterlønn. Detaljer om kompensasjon og betingelser for fratredelse er redegjort for i selskapets årsberetning, som er tilgjengelig på Hydros nettsider www.hydro.no, under kapittelet ”Godtgjørelse til ansatte og konsernledelse” i Note 11.

Recommended for you