Skip to content

Til topps på Dow Jones' bærekraftindeks

Hydro er for fjerde år på rad rangert høyest blant aluminiumselskapene på bærekraftindeksen Dow Jones Sustanability Indexes (DJSI).

DJSI blir gjerne betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og bærekraft. De ulike Dow Jones-indeksene er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle forhold.

Hydro er det eneste aluminiumselskapet som er inkludert i DJSI World Index, som omfatter de 10 prosent beste selskapene i hver industrigren.

Hydro fikk topp score for sin rapportering innenfor risiko- og krisehåndtering, etiske prinsipper, åpenhet, miljøprinsipper og håndtering av miljømessige forhold, biologisk mangfold og klimastrategi.

Viktig benchmark-verktøy

– DJSI-rangeringen er et viktig benchmark-verktøy for oss, der vi får målt oss mot andre selskaper. På denne måten får vi bekreftet om vi er på riktig spor, eller om det er områder der vi kan forbedre oss, sier Kirsten M. Hovi, ansvarlig for ikke-finansiell rapportering i Hydro.

Hydro har passert nåløyet for oppføring på bærekraftindeksen til Dow Jones hvert eneste år siden rangeringen første gang ble lansert i 1999.

Recommended for you