Skip to content

Trolig flere kutt i aluminiumproduksjonen i Neuss

Det kan om kort tid bli satt i verk ytterligere produksjonskutt ved Hydros aluminiumverk i Neuss i Tyskland. Verket, som har en produksjonskapasitet på 230.000 tonn, kan bli tatt ut av drift inntil videre, dersom konkurransesituasjonen ikke forbedres vesentlig.

− Vi ser ingen tegn til vesentlige forbedringer innenfor den tidsrammen som kreves for at vi skal kunne opprettholde en levedyktig drift på lang sikt i Neuss. Vi er derfor inne i en siste fase når det gjelder å vurdere ytterligere produksjonskutt, i dialog med fagforenings-representanter og andre interessegrupper for å undersøke alle muligheter. Det er ennå ikke fattet noen formell beslutning, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Aluminium Metall.

− Dersom vi reduserer produksjonen ytterligere, vil elektrolysecellene fases ut og opprettholdes på en slik måte at de kan settes i drift igjen, såfremt en bedring i markedsforhold og rammebetingelser skulle tillate det, sier Aasheim.

Ledelsen i Neuss har startet forhandlinger med det lokale bedriftsrådet for å finne en løsning for de ansatte som vil bli berørt av en kapasitetsreduksjon. Verket har 650 ansatte.

En kontrollert kapasitetsreduksjon som gjør verket klart for foreløpig nedstenging vil ta om lag to måneder. Hovedårsakene til en eventuell kapasitetsreduksjon er de høye prisene på kraft i Tyskland og svikten i det globale aluminiummarkedet.

Dersom forholdene ikke forbedrer seg vesentlig, vil verket stanse all produksjon av primæraluminium når den siste cellen er faset ut. Elektrolysen vil da i praksis være stengt, og som følge av dette vil også driften ved karbonanlegget innstilles.

Dersom det blir full produksjonsstans ved primæraluminiumverket i Neuss, vil støperiet fortsette sin omsmeltevirksomhet for å betjene Hydros egen nedstrømsvirksomhet i regionen, i tillegg til det tilstøtende valseverket Alunorf Rolling Mill, der Hydro har en eierandel på 50 prosent.

Pressekontakter

Internasjonalt: Halvor Molland, +47 92979797
Tyskland: Michael Peter Steffen, +49 1722436889 
Investor Relations: Stefan Solberg, +47 91727528

Recommended for you