Skip to content

"Våre tanker går til de pårørende"

– Våre tanker går nå først og fremst til de pårørende, sier Ola Sæter, konserndirektør for Energi, etter tunnelraset som krevde to liv under arbeider i vannkraftsystemet til Røldal-Suldal lørdag.

Da ulykken ble kjent i 14-tiden lørdag, kjørte Sæter umiddelbart fra Oslo til Røldal for å kunne være til stede for de involverte og for kraftverks-medarbeiderne, og for å kunne støtte opp om leteaksjonen som da pågikk etter en fortsatt savnet person ved ulykkesstedet i Odda.

Tidlig søndag morgen omgjorde politiet status for operasjonen til å være et søk etter en omkommet. Da var det klart at steinraset inne i vanntunnelen hadde tatt to menneskeliv, en ansatt i Veidekke Entreprenør og en underentreprenør. Begge arbeidet med utbedring av vannkrafttunnelen på oppdrag fra Hydro.

– Det er en tragisk ulykke som har rammet oss her ved en av Hydros kraftstasjoner. Det viktigste nå er å uttrykke min og vår dypeste medfølelse med de pårørende, med familie og etterlatte, sier Sæter.

Den ene av de omkomne ble ganske raskt funnet etter rasulykken i 14-tiden lørdag. I timene som fulgte, pågikk en leteaksjon under vanskelige forhold for om mulig å finne den andre personen som befant seg i tunnelen da raset gikk.

– Vi hadde lenge håp om å finne den andre personen i live, men politiet valgte tidlig søndag morgen, etter grundig gjennomgang og søk i tunnelen, å endre status på aksjonen til et søk etter en omkommet, sier Sæter.

– Det dreide seg om et grundig planlagt utbedringsarbeid etter et ras som fant sted i tunnelen for om lag et år siden. Hydro tar sikkerhet svært alvorlig. Før tunnelarbeidet ble iverksatt, hadde Hydro en nøye vurdering og gjennomgang av arbeidene som skulle gjøres. Men så skjer altså det som absolutt ikke skal skje, med fatalt utfall.

I tillegg til å bistå politiet i sitt arbeid, har Hydro også iverksatt sin egen granskning av ulykken for å sikre at alle sider av saken blir belyst.

– Hva som skjedde, og hvorfor det gikk så galt, vet vi ikke i dag. Det vil den videre etterforskningen avklare. Uansett årsaksforhold; i dag går våre tanker først og fremst til de pårørende som har mistet to av sine kjære, og til dem som har mistet to arbeidskamerater, sier Ola Sæter. 

I tilknytning til Hydros kraftstasjon i Røldal er det opprettet et mottakssenter der de som har behov for det, kan komme. Det er også etablert en egen telefontjeneste for pårørende.

Pressekontakter

  • Hydros pressevakt: +47 22536106 
  • Veidekke: Kai Krüger Henriksen, mobil +47 90519360

Pårørendetelefon

  • Ring mobil: +47 91688987

Recommended for you