Skip to content

– Perspektiver for de neste 100 år

– Det største oppkjøpet i Hydros historie åpner for vekst- og utviklingsmuligheter med perspektiver for de neste 100 år, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Avtalen om å overta Vales brasilianske aluminiumvirksomhet gir Hydro større muskler i alle ledd av verdikjeden – og i alle deler av verden.

– Overtakelsen i Brasil vil sikre oss råstoffer for 100 års aluminiumproduksjon. Det gir hele selskapet økt styrke, gjør oss mer robuste. Samtidig går vi fra å være en aktør med tyngdepunkt i Europa til å bli et ledende globalt aluminiumselskap med produksjon og markedsposisjoner både i Amerika, Australia, Europa og Midt-Østen, sier Brandtzæg.


Et globalt HydroUtgangspunktet for videre satsing i vekstmarkedene i Asia og Sør-Amerika blir vesentlig styrket.

Brandtzæg påpeker at aluminium er et globalt metall i et globalt marked.

– Skal vi hevde oss i konkurransen, må vi både bli enda bedre og mer globale samtidig som vi fortsetter bestrebelsene på å ivareta selskapets norske ryggrad. Derfor inngår en vesentlig oppgradering av kraftforsyningen i Norge og bygging av et resirkuleringssenter på Karmøy i planene vi nå virkeliggjør. Med sikker tilgang på alumina til alle våre metallverk er det bare tilgangen på nok, langsiktig kraft til konkurransedyktige vilkår som er til hinder for en langsiktig metallproduksjon i Norge, understreker han.

Frukt av langsiktig samarbeid

2010 har startet godt både for Hydro og for selskapets konsernsjef. Kontrastene til 2009 kunne knapt ha vært større. I løpet av en snau måned er det gigantiske aluminiumverket Qatalum i Persiabukta åpnet, et langt bedre kvartalsresultat enn ventet lagt fram – og nå et oppkjøp i utlandet som savner sidestykke såvel i Hydros som i norsk historie.

Både åpningen av Qatalum og avtalen med Vale er frukter av langsiktig og godt samarbeid.

Svein Richard Brandtzæg prøver ikke engang å skjule at han er svært godt fornøyd med avtalen som ble undertegnet i Oslo søndag ettermiddag. Både han og Vales konsernsjef Roger Agnelli spilte en aktiv rolle og satt selv ved forhandlingsbordet i den mest intense fasen.

Svært krevende forhandlinger

– Jeg skal ikke benekte at forhandlingene var preget av at mye sto på spill for begge selskapene. Men de ble hjulpet fram av meget dyktige og målrettede forhandlingsteam og av den gjensidige respekten som er bygd opp gjennom et partnerskap som har vært fruktbart for begge selskapene helt siden starten i 1974.

– Forhandlingene er de mest krevende jeg har vært involvert i, og i den mest spennende og utfordrende fasen var det rett og slett umulig å få denne prosessen ut av tankene. Dette var en unik mulighet, en avgjørende byggekloss i utviklingen av Hydro videre. Derfor er det veldig tilfredsstillende for oss at vi greide å komme til enighet, understreker Brandtzæg.

Inn i en ny fase

Nå går både Hydro og samarbeidet med Vale inn i en ny fase. Hydro har fra før en eierandel på 34 prosent i verdens største og mest effektive aluminaraffineri Alunorte. Raffineriet drives av Vale, som eier 57 prosent.


– Med utgangspunkt i det snart 40 år lange samarbeidet med Vale vet vi hva vi kjøper. Med på laget får vi en svært kompetent organisasjon med 3600 dyktige medarbeidere som vi allerede i utgangspunktet har stor respekt for. Vale har drevet både gruvevirksomheten, aluminaraffineriet og aluminiumverket på en måte som plasserer dem blant de beste i klassen, sier han.Alunorte er en svært viktig del av Vales aluminiumvirksomhet, som også omfatter store eierinteresser i bauksittgruver og 51 prosent av aluminiumverket Albras, som med en årskapasitet på 460.000 tonn er det største i Brasil. Den inngåtte avtalen innebærer at alle Vales eierinteresser i disse virksomhetene i løpet av de nærmeste årene blir 100 prosent eid av Hydro, mens Vale som en del av oppgjøret blir Hydros nest største eier med en andel på 22 prosent.

Litt nærmere røttene

– Selv om Brasil er langt borte fra Hydros norske utgangspunkt og selskapet ikke har drevet gruvedrift av noe omfang på mange år, så bringer dette oppkjøpet oss likevel nærmere våre røtter. Vi har det i våre gener, og det er vårt formål: vi skal ”skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter,”  sier Brandtzæg.

– Nå er Hydros verdikjede som integrert aluminiumselskap i ferd med å bli komplett. Dermed er det ikke sagt at vi føler oss ferdig utviklet. Alle de viktige leddene i kjeden er på plass, men vi har betydelig rom for utvikling og ytterligere forbedring i hvert av dem.

Utvikling med respekt

– Noe annet som ligger i våre gener, er at vi skal drive og utvikle vår virksomhet med respekt både for naturen, som vi er så avhengig av, menneskene i bedriften og alle som på en eller annen måte blir berørt av det vi driver med. Dette blir enda viktigere og mer utfordrende når vi nå også går direkte inn i gruvedrift i følsomme regnskogområder.

Brandtzæg understreker at vi i Hydro skal ta lærdom av måten Vale har drevet sin virksomhet på.

– Organisasjonen preges av at sikkerhet, orden og renhold har høy prioritet og er integrert i god drift. Jeg tror derfor de to selskapenes organisasjoner både har mye å tilføre hverandre og har et godt utgangspunkt for å utfordre hverandre. Samtidig blir det både en mulighet og en viktig oppgave for oss også å utvikle videre den viktige kompetanse som er bygd opp i Vales organisasjon. Vi skal være teknologisk ledende i alle viktige deler av vår verdikjede, også på raffinering av alumina, sier Svein Richard Brandtzæg.

Recommended for you