Skip to content

Aksjesalg til primærinnsidere

Primærinnsidere i Norsk Hydro ASA har tegnet aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Hydro hvert år. Alle ansatte i Norge tilbys å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 50 prosent rabatt. Tildelingen består av 486 aksjer hver til kurs 20,57 kroner.

Tildelingen vil skje i form av salg fra Hydros beholdning av egne aksjer og salget forventes gjennomført i begynnelsen av mai. Følgende primærinnsidere har under ovenfor nevnte ordning hver tegnet 486 aksjer:

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholding er 27.014 aksjer
- Konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, ny beholding er 7.559 aksjer
- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholding er 1.033 aksjer
- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg, ny beholding er 627 aksjer
- Konserndirektør Johnny Undeli, ny beholding er 1.466 aksjer
- Konserndirektør Tom Røtjer, ny beholding er 17.429 aksjer
- Konserndirektør Arvid Moss, ny beholding er 61.754 aksjer
- Konserndirektør Odd Ivar Biller, ny beholding er 19.769 aksjer
- Konserndirektør Ola Sæter, ny beholding er 5.639 aksjer
- Konserndirektør Anne Harris, ny beholding er 14.388 aksjer
- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 1.489 aksjer
- Representant for ansatte i styret Jørn B. Lilleby, ny beholdning er 1.424 aksjer
- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 2.299 aksjer
- Direksjonssekretær Hans Martin Heikvam, ny beholdning er 2.414 aksjer

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.hasle@hydro.com

Recommended for you