Skip to content

Årsrapportering 2009: Tid for å lene seg fremover igjen

- Vi gikk inn i fjoråret med sterk pessimisme, men ut av det med nøktern optimisme. Bunnen er trolig tilbakelagt. Og mens krisen er forbigående, gir tiltakene for å håndtere den varige forbedringer”, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydros årsrapportering, som ble publisert på Hydros internettside www.hydro.com fredag.

- I fjor var det defensive tiltak som gjaldt. Nå spisser vi angrepet. Bedret lønnsomhet er hovedoppgaven – i tillegg til å få stadig mer ut av aluminiums uendelige muligheter, sier Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

Hydros hovedrapport for 2009 er "Annual Report - 2009". Den inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes på engelsk.

I tillegg er det utarbeidet en rapport spesielt for utsendelse til aksjonærene; “Årsregnskap og årsberetning – 2009” som tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov. Rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

www.hydro.com/rapportering2009 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles her på nettsiden og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i ”Annual Report – 2009” med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2009.

Aksjonærer som er registrert direkte i Verdipapirsentralen (VPS) og som ikke abonnerer på elektronisk innkalling til generalforsamling vil automatisk få tilsendt trykte utgaver av "Årsregnskap og årsberetning - 2009". Andre aksjonærer og interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt på www.hydro.com/rapportering2009. Distribusjonen av de trykte utgavene vil starte i begynnelsen av april.

Recommended for you