Skip to content

Ekstraordinær generalforsamling godkjente fortrinnsrettsemisjonen og andre foreslåtte vedtak

En ekstraordinær generalforsamling for aksjeeierne i Norsk Hydro ASA (Hydro) ble avholdt i dag, 21. juni 2010 kl 09:00. 743 851 737 aksjer var representert, tilsvarende 61,6 prosent av aksjekapitalen.

Det vises til innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen publisert 28. mai 2010 og meldingen sendt tidligere i dag, der styret presenterte de foreslåtte endelige vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen og fullmakten til styret for å utstede aksjer som vederlag til Vale Austria Holdings. Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente i dag alle styrets forslag til vedtak.

Hydro aksjen vil bli handlet eksklusive retten til å få tildelt tegningsretter fra og med i morgen, 22. juni 2010, for aksjer kjøpt over børs med standard T+3 oppgjør i Verdipapirsentralen (VPS). Ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt i prospektet, som forventes å bli offentliggjort på eller omkring 25. juni 2010.

Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt og er også tilgjengelig på www.hydro.com/emisjon.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Mobil       +47 91 72 75 28
Email       Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Mobil       +47 92 97 97 97
Email       Halvor.Molland@hydro.com

 

Recommended for you