Skip to content

Endringer i Hydros konsernledelse

Arvid Moss er utnevnt til ny leder for forretningsområdet Energi i Hydro.

Arvid Moss (52) etterfølger Ola Sæter (49), som tar over Hydros internasjonale virksomhet innenfor Primærmetall, med ansvar for å lede og utvikle selskapets globale smelteverksportefølje. Endringene bidrar til å styrke Hydros evne til å utvikle selskapets nåværende og fremtidige portefølje.

Moss, som i dag er konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling, vil i sin nye stilling beholde ansvaret for forretningsutvikling på konsernnivå. Moss forblir i Hydros konsernledelse, mens Sæter trer ut av konsernledelsen.

Endringene vil tre i kraft 1. september.

Recommended for you