Skip to content

Fortrinnsrettsemisjonen overtegnet – foreløpig resultat

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Norsk Hydro ASA (Hydro) utløp 9. juli 2010 kl. 17.30. En foreløpig opptelling viser at Hydro har mottatt tegninger for om lag 513 millioner nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden. 381.053.600 nye aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med om lag 35 prosent.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli vedtatt av styret i Hydro 13. juli 2010 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. juni 2010. Det endelige tegningsresultatet for fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort 13. juli 2010, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev samme dag.

Betalingsfristen for de nye aksjene er 15. juli 2010.

Investorkontakt
Kontakt    Stefan Solberg
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you