Skip to content

Hydro etablerer regionalt salgskontor i Qatar

Hydro etablerer et regionkontor i Qatars hovedstad Doha. Kontoret vil få ansvaret for å markedsføre selskapets metallprodukter i Midtøsten, Golfstatene og det sørlige Afrika. Det vil være en del av Hydros forretningsområde Metallmarked og dets asiatiske organisasjon, som ledes fra Singapore.

Den positive utviklingen i etterspørselen etter aluminiumprodukter i Midtøsten, Golfstatene, Asia og resten av verden fortsetter, og det skaper et interessant marked for Qatalum.

Qatalum vil i hovedsak produsere og markedsføre bearbeidete støperiprodukter, pressbolt og støpelegeringer til Midtøsten og Golfstatene, samt i Asia, Europa og USA. Markedet for disse produktene drives av bygg- og anleggssektoren, av generell industriproduksjon og av utviklingen i bilindustrien.

Den forsiktige positive utviklingen i andre halvår 2009 i etterspørselen etter metallprodukter som pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd, fortsetter i 2010. Etterspørselen etter støperiprodukter i Asia er sterk og økende, mens forbruket i Europa og Nord-Amerika fortsatt ligger på et lavere nivå enn i 2007 og 2008. Det er heller ingen tydelige indikasjoner på noen rask oppgang til tidligere forbruksnivå.

Full Qatalum-produksjon fra neste år

I år er produksjonen ved Qatalum beregnet til mer enn 300.000 tonn, og 2011 vil være det første året med full produksjon. Støperiet til Qatalum er utformet med en produksjonskapasitet på 625.000 tonn, litt mer enn verkets primærmetallproduksjon på 585.000 tonn. Forskjellen vil bestå av omsmelting av prosesskrap og annet kaldt metall.

Hydros globale markedsorganisasjon vil sørge for å få alle produktene fra Qatalum ut på markedet.

Hydro leverte 2,4 millioner tonn støperiprodukter på markedet i 2009. Hydro er markedsleder for støperiprodukter i aluminium i Europa og har etablert gode markedsposisjoner i Asia og USA basert på metall fra sine primærverk i Australia og egne omsmelteanlegg sentralt beliggende i markedet, i tillegg til andre kilder.

Styrket posisjon i markedene

Qatalum vil fra nå av bli en viktig kilde til kvalitetsprodukter som vil gjøre det mulig for Hydro å øke sine salgs- og markedsandeler i Asia. I USA vil Hydro for første gang kunne tilby metallprodukter fra primæraluminium gjennom Qatalum i tillegg til produktene fra selskapets amerikanske omsmelteanlegg. Dette gir Hydro en ny og styrket markedsposisjon.

Som en del av det globale markedsnettverket i Hydro vil Qatalum-kundene få tilgang til de utvidete tjenestene som tilbys. Disse omfatter blant annet tekniske og kommersielle tjenester i tillegg til bearbeiding av skrap i Hydros egne omsmelteanlegg, som ligger strategisk plassert i viktige metallmarkeder.

Hydro øker også aktivitetsnivået når det gjelder resirkulering av andre typer aluminiumsskrap. Aluminium kan resirkuleres med et energiforbruk som bare utgjør fem prosent av det som trengs for å produsere ny primæraluminium.

Pressekontakt

      Halvor Molland

      Telefon: +47 929 79 797

      E-post:
Halvor.molland@hydro.com

Recommended for you