Skip to content

Hydro hever forbedringsambisjonen fra 100 til 300 US-dollar per tonn

Ambisjonen om å bedre inntjeningen på Hydros heleide aluminiumverk med 100 US-dollar per tonn blir nå utvidet til 300 US-dollar per tonn. Tiltakene skal bedre konkurranseevnen for aluminiumverkene og bringe lønnsomheten opp på et bærekraftig nivå.

Hydro lanserte høsten 2009 et kostnadsforbedringsprogram for å redusere driftskostnadene med 100 US-dollar per tonn primæraluminium i 2011 sammenliknet med 2009-nivå. Programmet er i rute og er ventet realisert innen utgangen av 2011.

– Vi må gjøre anleggene mer robuste. Konkurransen i aluminiumbransjen er hard, og med en fortsatt usikker markedssituasjon må vi selv ta nødvendige grep for å styrke den langsiktige konkurranseevnen, sier konserndirektør og leder av Hydros forretningsområde Primærmetall, Hilde Merete Aasheim.

– Vi øker nå ambisjonene og vil gjennomføre tiltak som skal bidra til å bedre kostnadsposisjonen med ytterligere 200 US-dollar hovedsakelig innen 2014, sier Aasheim.

Programmet som ble etablert høsten 2009 for å redusere kostnadene med 100 US-dollar per tonn, fokuserer på driftsforbedringer, der mer stabil drift av aluminiumproduksjonen gir lavere produksjonskostnad.

Det eksisterende forbedringsprogrammet vil nå utvides, og Primærmetall skal effektivisere, gjennomføre forbedringer og redusere kostnader innenfor områder som innkjøp, logistikk, teknologi, bemanning og organisasjon. I tillegg skal marginene fra metallprodukter ut fra aluminiumverkenes produktstøperier bidra med ytterligere forbedring – til sammen 300 US-dollar per tonn i forbedringer når alle tiltak er identifisert og gjennomført.

Forbedringsprogrammet tar utgangspunkt i de påvirkbare kostnadene, hovedsakelig såkalte konverteringskostnader, ved Hydros heleide aluminiumverk. Forbedringene inkluderer ikke effekten av et noe høyere energikostnadsnivå i årene framover eller svingninger i råvarepriser og andre innsatsfaktorer.

IR + media

 

Recommended for you