Skip to content

Hydro investerer 850 millioner kroner i vannkraftoppgradering på Rjukan

Hydro vil investere om lag 850 millioner kroner fra 2011 til 2015 i oppgradering av vannkraftsystemet på Rjukan. Modernisering av de viktige kraftanleggene skal sikre en trygg og stabil strømforsyning i et langsiktig perspektiv.

Vannkraftsystemet på Rjukan omfatter fem kraftstasjoner – Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt og Mæl – som til sammen har en årlig kapasitet på om lag 3 terawattimer (TWh), eller om lag 30 prosent av Hydros totale årsproduksjon i et normalår.

Pålitelig strømkilde

De planlagte utbedringene vil omfatte oppgradering av vannveiene, deriblant en ny dam ved Skarfoss, nye systemer for kontroll og kraftdistribusjon, samt rehabilitering av generatorer og turbiner.

– Vi må kontinuerlig følge opp og sikre at vårt kraftsystem er i best mulig stand. De planlagte arbeidene sikter mot å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå ved anleggene og å redusere muligheten for produksjonstap som følge av eventuelle feil og utfall, sier Arvid Moss, konsern-direktør med ansvar for Hydros forretningsområde for energi.

Arbeidene vil starte i 2011 og skal etter planen være ferdige i 2015. Investeringen vil bli fordelt over den samme fireårs-perioden.

Utbedringene vil kreve at alle fem kraftstasjoner blir stengt ned i to perioder, en i 2012 og en i 2014, hver med en varighet på om lag 16 uker.

– Vannfallene ved Rjukan har representert den sikreste kraftkilden for Hydro gjennom selskapets 105-årige historie. Vi anser det som svært viktig å bevare disse tilgangene som en sentral del av Hydro også i framtiden, sier Moss.

Ut av Rjukan Næringspark

Som ledd i Hydros strategi om å fokusere på aluminium og kraftproduksjon har selskapet også startet en prosess med sikte på å avhende sine eierinteresser i Rjukan Næringspark.

Hydro har for tiden ingen industrielle virksomheter i næringsparken på Rjukan.

Hydro er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter, men er også Norges største børsnoterte energiselskap med en årlig produksjon på 9,4 TWh i et normalår.

 

IR + media

Recommended for you