Skip to content

Hydro med energieffektive byggløsninger på ZERO-konferansen

Energieffektive og energinøytrale bygg står sentralt for Hydros deltakelse på den store klimakonferansen som miljøstiftelsen ZERO holder på Gardermoen 22.-23. november.

Konferansen blir betegnet av miljøstiftelsen som en av de største klimakonferansene i Europa og den viktigste møteplassen i Norge for alle som er opptatt av å løse klimautfordringen.

Blant foredragsholderne er statsminister Jens Stoltenberg, lederen for FNs klimapanel, dr. Rajendra Pachauri, UNICEFs visedirektør Hilde Frafjord Johnson og Live Aid-grunnleggeren Sir Bob Geldof.

Bred Hydro-deltakelse

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg skal holde innlegg på konferansens første dag om hvordan ny industri kan utvikles i samsvar med en aktiv klimapolitikk. I foredraget vil han særlig fokusere på lønnsomme og utslippsreduserende klimatiltak ved energieffektive byggløsninger i aluminium.

Aluminium er en del av løsningen, ikke problemet, er Hydros holdning – med henvisning til metallets mange positive egenskaper: Aluminium kan resirkuleres og gjenbrukes igjen og igjen, metallets lette vekt bidrar eksempelvis til mindre drivstofforbruk og lavere utslipp fra kjøretøyer, og aluminium benyttes i økende grad i systemer som sikrer best mulig energieffektivitet i bygninger.

Det siste er ikke minst viktig, ettersom bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk.

Lederen for Hydros sektor for byggløsninger, Lars Hauk Ringvold, holder innlegg på konferansen andre dag om energinøytrale bygg og "plusshus", det vil si byggløsninger der det blir produsert mer energi enn bygget selv forbruker.

Hydro er blant støttespillerne til årets ZERO-konferanse og deltar med en utstillingsstand der selskapet for første gang vil presentere et nytt databasert simuleringsverktøy som demonstrerer kostnader og effekter av ulike tiltak for energieffektivisering i bygg.

Årlig arrangement

I fjor samlet ZERO-konferansen om lag 600 deltakere, og et 60-tall innledere presenterte klimaløsninger innenfor energiproduksjon, transport, offshoreindustri og bygg.

I år er det ventet enda større deltakelse. Det er femte året på rad ZERO arrangerer det som opprinnelig startet som Lavutslippskonferansen.

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en åtte år gammel ikke-kommersiell miljøstiftelse som har som formål å bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippsfrie energiløsninger og andre gode klimatiltak. ZERO arbeider for satsing på fornybar energi og teknologiske løsninger som gir utslippskutt innenfor sektorer som petroleum, kraftproduksjon, industri, transport, bygg og jordbruk

Recommended for you