Skip to content

Hydro øker eierandel i omsmelter i Taiwan

Hydro har undertegnet en avtale om å øke sin eierandel og overta en kontrollerende majoritet i Famco, et omsmelteverk for aluminium i Taiwan.

Hydro har til nå hatt en eierandel på 45 prosent i bedriften, som har en produksjonskapasitet på 75.000 tonn pressbolt.

– Denne investeringen vil ytterligere styrke Hydros posisjon i det asiatiske markedet. Vi er overbevist om at med solid lokalkunnskap kombinert med Hydros globale teknologiske støtte vil Famco kunne betjene sine kunder på en god måte, sier konserndirektør Kjetil Ebbesberg, leder for forretningsområdet Metallmarked.

Voksende marked

Taiwan er det tredje største markedet for aluminiumprofiler i Asia, med et årlig forbruk av pressbolt på om lag 400.000 tonn. Profilmarkedet ventes å vokse i årene som kommer.

Hydro forsyner i dag markedet i Taiwan fra sine metallverk i Australia og Qatar og er en fullservice- leverandør til taiwanske pressverk.

Famco betjener i første rekke markedet i Taiwan, men er også i en viss grad aktiv med eksport til regionale markeder utenfor Taiwan. Fabrikken leverer produkter av høy kvalitet i henhold til Hydro’s standarder.

Hydro tar sikte på å øke sine aktiveter i Asia i årene framover. Det nye aluminiumverket Qatalum i Qatar, som startet produksjonen før årsskiftet, og den videre utvikling av Famco, vil gjøre det mulig å oppnå denne ambisjonen.

Samarbeidsselskap

Selskapet E-Tech vil fortsatte som samarbeidspartner og aksjonær i Famco, som er lokalisert i Yulin på vestkysten av Taiwan.

Bedriften har produksjonsutstyr som gjør den til en effektiv leverandør av et bredt spekter av produkter rettet mot pressverk i Taiwan og landene i regionen.

  • Pressekontakt

    Thomas Knutzen
    Mobil: +47 906 12 359

Recommended for you