Skip to content

Hydro oppdaterer forventet resultateffekt av kraftutfall i Qatalum

Norsk Hydro ASAs andel av underliggende resultat i Qatalum for tredje kvartal 2010 er forventet å bli et tap på om lag 225 millioner kroner, inkludert effekten av tapt produksjon og salg, men ekskludert kostnader for avskriving av visse anleggsmidler på om lag 115 millioner kroner som også vil belastes resultatet i tredje kvartal.

Hydros andel av underliggende resultater i fjerde kvartal 2010 er forventet å bli et tap på om lag 400 millioner kroner. Samlet er det estimerte underliggende tapet for andre halvår 2010 på om lag 625 millioner kroner, sammenliknet med et underliggende tap på om lag 285 millioner kroner i første halvår.

Qatalum startet opp igjen aluminiumproduksjonen 15. september etter et lengre strømutfall 10. august 2010. Qatalum er forventet å nå full kapasitet mot slutten av første kvartal 2011.

Qatalums forsikringsdekning for hendelsen er ansett som robust. Forsikringen er forventet å dekke majoriteten av tapet relatert til anleggsmidler og virksomhetsavbrudd, og Qatalum er i en konstruktiv dialog med forsikringsselskapene for å fastsette den eksakte forsikringsdekningen. Etter at disse diskusjonene er konkludert, forventes anmodningen om første utbetaling fra forsikringsselskapene å bli sendt i løpet av fjerde kvartal 2010.

Qatalum er et 50/50 eid samarbeidsselskap mellom Qatar Petroleum og Hydro. Når anlegget står ferdig, vil det være et av de mest moderne, energieffektive og miljømessig avanserte aluminiumverk i verden, med en årskapasitet på 585.000 tonn aluminium.

Recommended for you