Skip to content

Hydro publiserer informasjonsdokument i forbindelse med overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet

Norsk Hydro ASA har i dag publisert et informasjonsdokument i forbindelse med Hydros overtakelse av hoveddelen av Vale S.A.s virksomheter innenfor bauksitt, alumina og aluminium i Brasil benevnt som Vale Aluminium.

Hoveddelene i informasjonsdokumentet er: risikofaktorer, beskrivelse av transaksjonen, beskrivelse av Hydro, kort beskrivelse av Vale aluminium, informasjon om Hydro etter transaksjonen, finansiell informasjon om Hydro og urevidert proforma sammenstilt finansiell informasjon for Hydro og Vale Aluminium.

Hydro publiserer informasjonsdokumentet i henhold til punkt 3.5 i Oslo Børs’ løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Informasjonsdokumentet er vedlagt i høyre spalte.

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:     +47 91727528
E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt: Halvor Molland
Mobil:     +47 92979797
E-post:   Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you