Skip to content

Hydro publiserer prospekt, tegningsperiode begynner

Norsk Hydro ASA (Hydro) har i dag publisert prospektet i forbindelse med den garanterte fortrinnsrettsemisjonen hvor vilkår og betingelser ble annonsert 21. juni 2010. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Tegningskurs

Tegningskursen er 26,30 kroner per nye aksje. Eksisterende aksjeeiere vil motta 7 tegningsretter for hver 23. aksje basert på aksjebeholdning ved utgangen av 21. juni 2010 og registrert i Verdipapirsentralen (VPS) ved utgangen av 24. juni 2010.

Tegningsperiode

Fra og med 25. juni 2010 til 9. juli 2010 klokken 17.30

Omsetningsperiode for tegningsretter

Fra og med 25. juni 2010 til 6. juli 2010 klokken 17.30

Merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 9. juli 2010 kl 17:30, eller ikke solgt før 6. juli 2010 kl 17:30, vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli sendt per post til alle aksjeeiere registrert i VPS ved utgangen av 24. juni 2010, med unntak av de som abonnerer på elektronisk mottak av meldinger fra selskapet som vil motta denne informasjonen på e-post eller gjennom VPS investortjenester. Prospektet er også tilgjengelig på www.hydro.com/emisjon og www.dnbnor.no/emisjoner. Prospektet kan også bestilles fra DnB NOR Markets.

Investorkontakt
Kontakt    Stefan Solberg
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt    Halvor Molland
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

Kontakt DnB NOR Markets
Telefon     08940
Email        markets.cf@dnbnor.no

 

Recommended for you