Skip to content

Hydro stenger pressverket på Karmøy i 2012

Hydro har besluttet å fase ut pressverket på Karmøy i 2012 som et ledd i å omstrukturere produksjonen av aluminiumprofiler i Norge. Virksomheten på Magnor og Raufoss videreføres og styrkes.

Omleggingen av den norske pressverkvirksomheten er planlagt fullført innen utgangen av første kvartal 2012 og omfatter Hydros tre pressverk på Karmøy, Magnor og Raufoss. Både pressen, elokseringslinjen og fabrikasjon på Karmøy vil gradvis bli faset ut over en periode på 15 måneder.

I forbindelse med utfasingen på Karmøy vil produksjonen og ca 40 av stillingene bli overført til Magnor og Raufoss. Omleggingen vil berøre 94 ansatte på Karmøy. Totalt har den norske pressverkvirksomheten 380 ansatte.

– Vi har hatt en betydelig nedgang i salget av profiler til automotive-segmentet og markedet i Storbritannia. Markedstrenden innenfor disse segmentene har vært nedgående lenge. Vi har derfor en betydelig overkapasitet, og selv med justeringer og mindre skiftarbeid på alle de fem pressene ved våre tre produksjonssteder, i Norge fører dette over tid til en svekket kostnadsposisjon, sier Trond Sandberg, som leder Hydros pressverkvirksomhet i Norden, Hydro Aluminium Profiler.

Hydro vil etter omleggingen ha tilstrekkelig pressekapasitet til fortsatt å befeste sin sterke markedsposisjon innenfor kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland. Flytting av produksjonen vil ikke påvirke kunder som i dag får ekstruderte produkter og tjenester levert fra Karmøy.

– Vi har i lengre tid arbeidet med en gjennomgang av hvilken struktur pressverkvirksomheten bør ha for å være konkurransedyktig i framtiden. Karmøy har de høyeste, faste kostnadene av de tre pressverkene i Norge og var derfor mest utsatt når vi har vurdert en reduksjon av pressekapasiteten, sier Sandberg.

Hydro forventer en resultatbelastning på om lag 50 millioner kroner i fjerde kvartal 2010 likt fordelt mellom nedskriving av anleggsmidler og nedbemanningskostnader. I 2011 vil det påløpe oppstartskostnader på Raufoss og i Magnor i størrelsesorden 50 millioner kroner. Fra 2012 forventer betydelig besparelse av faste kostnader som følge av mer effektiv drift og den nye strukturen.

Om Hydros pressverkvirksomhet i Norden

  • Hydros pressverk på Karmøy startet prøvedrift i 1969 og var Hydros første pressverk. Verket har en P36-presse med årlig produksjonskapasitet på 15.000 tonn aluminiumsprofiler, og en elokseringslinje og bearbeidingsavdeling med rulleretting og stansemaskin.

  • Hydros pressverk på Magnor, ved svenskegrensen, åpnet i 1972, har en P16-presse og en betydelig aktivitet innenfor videreforedling. Pressverket på Raufoss ble etablert i 1963 og overtatt av Hydro i 1986. Dette verket har en P12-, P22- og P65-presse, fabrikasjon og eloksering.

  • Virksomheten har om lag 90 personer ansatt med avansert fabrikasjon i Sverige og lakkering/fabrikasjon i Finland.

Investorkontakt

Kontakt: Stian Hasle
Mobil:    +47 977 36 022
E-post:   Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt: Halvor Molland
Mobil:    +47 929 79 797
E-post:   Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you